Vår Lösning

ImagineCare ger personer med kroniska sjukdomar möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin egenvård och hälsa genom tillgång till digitala verktyg för kontakt med sjukvården. Vårt mål är att förbättra upplevelsen och hälsan för individerna och samtidigt på sikt förebygga onödig sjukvårdskonsumtion (ambulanstransporter, akuta sjukhusbesök och inläggningar, primärvårdsbesök, provtagningar).

Personanpassat stöd vid psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland personer med kroniska sjukdomar. Studier har visat att den psykiska ohälsan inte bara försämrar livskvaliteten, utan också det medicinska utfallet. Det gäller vanliga kroniska sjukdomar som hjärtsvikt, kol och diabetes. Eftersom vi på ImagineCare alltid ser hela människan, är det självklart att också erbjuda personanpassat stöd vid psykisk ohälsa.

Förebyggande hjärtsviktsvård
Med ImagineCares lösning förbättras upplevelsen och hälsan för patienterna medans vi samtidigt förebygger onödig sjukvårdskonsumtion. Till exempel har vi sett en dramatisk minskning av besök vid akutsjukvården av patienter med hjärtsvikt sedan anslutning.

KUNDCASE: Region Jämtland/Härjedalen

ImagineCare har tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen utarbetat och testat en ny arbetsmodell som en del i omställningen till en Nära Vård i regionen. Här kan du läsa mer om samarbetet och vilka resultat som kommit fram under projektet.

Är du nyfiken på vår lösning?

Tag kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi hjälpt Region Jämtland/Härjedalen att påbörja omställningen till en Nära Vård med hjälp av ImagineCare som stöd i egenvården.